Nam Vo

Nam Vo
Software Engineer
Đây là website cá nhân để lưu lại những kiến thức đã tích lũy trong thời gian qua. Và cũng như chia sẻ chúng với mọi người.

Bài viết mới

Chia sẻ về Công nghệ Phần mềm

 • Màu sắc và RGB, HEX, HSL
  Màu sắc và RGB, HEX, HSL

  Bài viết này nhằm giới thiệu sự liên quan giữa RGB, HEX và HSL.

 • UX Engineer làm gì?
  UX Engineer làm gì?

  Bài viết này sẽ giới thiệu UX Engineer là ai, họ làm việc gì, và tại sao họ tồn tại.

 • Nhúng Power BI Report vào Website
  Nhúng Power BI Report vào Website

  Hướng dẫn cấu hình Azure và Power BI để nhúng Power BI Report vào Website

 • ApexCharts và MonoChrome
  ApexCharts và MonoChrome

  Khi sử dụng Pie/Donut chart của ApexCharts, mình có nhu cầu hiển thị duy nhất 1 màu với nhiều sắc thái. Bài viết này sẽ giải thích làm thế nào để ApexCharts tạo ra được dải màu đó.