Màu sắc và RGB, HEX, HSL

Date
Ngày đăng

Chắc hẳn khi code, các bạn sẽ gặp các mã màu ở dạng RGB, HEX. Tuy nhiên, có bao giờ bạn thắc mắc tại sao nó có thể biểu diễn được màu gì, sáng/tối ra sao không?

Color Wheel

RGB và HEX

Đầu tiên hãy nói về RGBHEX, về cơ bản thì nó cùng biểu diễn 3 giá trị là Red - Green - Blue.

  • Với RGB thì biểu diễn ở rgb(<RED_VALUE>, <GREEN_VALUE>, <BLUE_VALUE>), với giá trị từng kênh từ 0 đến 255 ở hệ thập phân (Decimal). VD: rgb(247, 202, 201), rgb(146, 168, 209).
  • Với HEX thì biểu diễn ở #<RED_VALUE><GREEN_VALUE><BLUE_VALUE> với giá trị từng kênh từ 0 đến 255 ở hệ thập lục phân (Hexadecimal). Tổng là 6 kí tự, chưa tính #. VD: #F7CAC9, #92A8D1.

Sau này mở rộng hơn, người ta sẽ có thêm kênh Alpha để thể hiện độ mờ/trong (transparent/opacity) của một màu. Nó sẽ có lần lượt là RGBA, HEX with Alpha.

  • Với RGBA được biểu diễn như sau rgba(247, 202, 201, 0.9). Với kênh Alpha giá trị từ 0.00 đến 1.00 ở hệ thập phân.
  • Với HEX with Alpha được biểu diễn như sau #F7CAC90A, với kênh Alpha giá trị từ 0 đến 255 ở hệ thập lục phân. Tổng là 8 kí tự, chưa tính #.

HEX kèm kênh Alpha ít khi được sử dụng. Mình cũng chỉ mới biết gần đây khi chuyển giá trị từ file JSON của Tokens Studio sang CSS Variables thông qua style-dictionary.

Kênh Alpha ở đây cũng chỉ thể hiện giá trị 0% đến 100% ở dạng thập lục phân. Bạn có thẻ tham khảo bảng quy đổi từ hệ thập phân sang thập lục phân ở đây.

HSL

Đồng ý là RGBHEX là những mã màu phổ biến, tuy nhiên vẫn khó giải thích sự liên quan giữa các sắc thái trong một dải màu.

RGB - Problem Statement

Như trường hợp này, mình không biết người ta chọn tâm linh thế nào được dải màu như vậy. Hay là người ta phải dùng code để tạo ra một dải màu gồm 10 phần tử rồi chọn. Sau đó rồi điều chỉnh một cách tâm linh? Bạn có thể coi qua phần Shade và Tint của bài viết này.

Tuy nhiên, nếu ta đổi sang mã HSL với giá trị lần lượt là Hue, Saturation, Lightness sẽ dễ hiểu hơn nhiều.

RGB - Problem Solved

Các thành phần trong HSL

Hue

Hue là giá trị của màu sắc dựa trên vị trí trên vòng tròn màu. Màu đỏ ở vị trí , màu xanh lá ở vị trí 120° và màu xanh dương ở vị trí 240°.

Màu Trắng, Đen, Xám không được xem là Hue.

Hue

Saturation

Saturation được hiểu là độ bão hòa màu, nó giống như thể hiện độ rực rỡ. Giá trị từ 0% đến 100%. Giá trị 0% thì trở thành xám, có thể hiểu là bay màu. Giá trị 100% thì màu trở nên rực rỡ, sống động nhất.

Saturation

Lưu ý, khi giá trị của Saturation về 0% thì nó không thay đổi màu sắc như Hue.

Saturation 0%

Lightness

Lightness được hiểu là thước đo chuyển từ đen sang trắng. Giá trị từ 0% cho màu đen tuyệt đối, và 100% là cho màu trắng. Với giá trị 50% là cho ra màu tự nhiên của một màu sắc nhất định (màu thực của Hue).

Lightness

HSL và HSB

  • HSLHue, Saturation, Lightness.
  • HSBHue, Saturation, Bightness.

Nếu dịch từ tiếng Anh sang, lightnessbrightness có thể hiểu liên quan tới độ sáng.

Hiểu theo vật lý, lightness hiểu là độ phản xạ ánh sáng, với màu đen là 0.3%, màu trắng là 90%. Do đó, với lightness, vật không phản xạ lại ánh sáng thì ta nhìn thấy màu đen (không có ánh sáng phản xạ). Phản xạ ánh sáng nhiều quá sẽ nhìn ra màu trắng, giống như ta chiếu đèn quá sáng thì thấy màu trắng.

Còn brightness là độ chói. Tức là cường độ ánh sáng mà mắt người có thể nhìn thấy. Hiểu theo cách khác, là từ không nhìn thấy được (màu đen) cho tới khi nhìn thấy được (thấy tới màu thực của một sắc độ bất kỳ). Khi quy về máy tính, cùng một sắc độ (Hue) với độ bão hòa (Saturation) 100% thì brightness 100% chỉ tương đương lightness 50%.

HSB vs HSL

Trong các phần mềm phổ biến, ví dụ như Color Picker thì ứng dụng của HSB phổ biến hơn do trực quan hơn. Nhưng để thể hiện giá trị cho các thiết bị nhìn thì ta lại dùng HSL.

Thay đổi độ sáng bằng Hue

Changing brightness by lightness

Chúng ta có thể làm sáng hơn bằng cách xoay Hue trong khoảng —60°, 180°, hoặc 300°. Ngược lại để tối hơn, ta có thể xoay —0°, 120°, hoặc 240°.

Changing brightness by hue

Mấy ní coi thêm bài viết này nha How to make your own color palettes.

Tham khảo