Flugelhorn

2 bài viết

  • Cách chọn búp kèn Flugelhorn
    Cách chọn búp kèn Flugelhorn

    Không phải búp kèn flugelhorn nào gắn vô cũng cho cảm giác chơi thoải mái nhất. Mình viết bài này để chia sẻ cách lựa chọn búp kèn flugelhorn thích hợp.

  • Tổng quan về kèn Trumpet
    Tổng quan về kèn Trumpet

    Giới thiệu về nhạc cụ Trumpet, giúp các bạn có một kiến thức cơ bản về nhạc cụ mình đang sử dụng.