Cornet

1 bài viết

  • Tổng quan về kèn Trumpet
    Tổng quan về kèn Trumpet

    Giới thiệu về nhạc cụ Trumpet, giúp các bạn có một kiến thức cơ bản về nhạc cụ mình đang sử dụng.