Làm thế nào để trỏ đường dẫn từ AWS CloudFront đến AWS S3 Bucket

Date
Ngày đăng

Hôm nay, sau buổi Knowledge Transfer, khách hàng yêu cầu chuyển từ GitHub Actions sang AWS CodePipeline. Bữa nay có một thứ hay ho, mình mới học được nên viết lại đây.

Vậy bình thường deploy thế nào?

Vẫn như mọi khi, các bước vẫn chỉ là các thao tác như hình bên dưới.

Manual Deploying

Và cho nên khi chuyển sang AWS CodePipeline, mình viết BuildSpec như sau.

Sau đó, mình phải vào AWS S3 tự tay chỉnh quyền public như hình.

Make public

Tiếp theo, mình có nhờ bạn BE chỉnh lại BuildSpec giúp ở dòng aws s3 sync build/ s3://$BUCKET --acl public-read --delete để public S3 ra ngoài.

Tuy nhiên bạn ấy hỏi sao phải public S3 ra. Có thể chỉnh CloudFront truy cập vào S3 private được mà. Và thế là cái tutorial này ra đời.

Cách cấu hình

Đầu tiên, kiểm tra lại tình hình và ta có…

403 error

Hơi sai trái nhỉ? Giờ mình vào CloudFront, kiểm tra lại Origin của trang này như thế nào.

origin - before configuring

Origin Type đang là Custom Origin. Có lẽ chúng ta nên điều chỉnh nó lại một tí.

Edit origin

Chúng ta sẽ lần lượt điều chỉnh như sau

 • Restrict Bucket Access chọn Yes.
 • Origin Access Identity chọn Create a New Identity. Ta có thể chọn Use an Existing Identity vẫn được, nếu bạn đã có sẵn.
 • Grant Read Permissions on Bucket chọn Yes, Update Bucket Policy.

General

Sau khi chọn Yes, Edit ở phần trên, bạn quay trở lại mục General để chờ trạng thái của Distribution Status từ InProgress chuyển sang Deployed.

Chúng ta nên quay lại trang web để kiểm tra tình hình.

403 error

Trời đụ! Vẫn bị 403… nhưng mà nó khác lỗi ở trên rồi.

Thử sai tiếp hay Từ bỏ?

Try hard

Và người có kinh nghiệm đã đến

Và anh ấy đã đến… đặt một giả thiết là truy cập được /index.html nhưng không được các đường dẫn khác của react-router đúng không?

Ơ_Ơ… đúng thiệt!

Error Pages - No data

Vậy giờ ta chỉnh lại Error Pages của Origin lại một xíu.

Create custom error response

Ta chọn Create Custom Error Response. Sau đó điền thông số như sau

 • HTTP Error Code chọn 403: Forbidden
 • Customize Error Response chọn Yes
 • Response Page Path nhập /index.html
 • HTTP Response Code chọn 200: OK

Sau đó, nhấn Yes, Edit và chờ cho trạng thái của Distribution Status từ InProgress chuyển sang Deployed.

Bingo!

Tại sao vậy?

Ở đây, chúng ta sẽ có 2 vấn đề cần được giải thích

 1. Cấu hình làm sao chỉ có mỗi CloudFront truy cập được S3
 2. Tại sao phải cấu hình Error Pages?

Cấu hình chỉ mỗi CloudFront truy cập được S3

Theo như document chính thức của Amazon Web Services S3, tại mục Granting Permission to an Amazon CloudFront OAI . Để CloudFront truy cập được S3 thì ta phải dùng Origin Access Identity (OAI).

Chúng ta sẽ vào S3, chọn Bucket đã setup ở phía trên, vào mục Permissions, kéo xuống mục Bucket Policy, ta sẽ thấy được đoạn config như hình.

Bucket policy

 • Màu đỏ: ID của Origin Access Identity
 • Màu xanh: tên của Bucket (Amazon resource name (ARN))

Lưu ý: Nội dung ở đây sẽ được tự tạo nếu bạn chọn Grant Read Permissions on BucketYes, Update Bucket Policy ở mục Edit Origin.

Origin Access Identity

Để xem được ID của OAI, bạn phải vào AWS CloudFront, ở sidebar bên trái, ở dưới mục Security, chọn Origin access identity.

Origin Access Identity

Sau đó, ta sẽ copy giá trị của cột ID tương ứng và paste nó vào phần màu đỏ ở trên.

Lưu ý: Giá trị này sẽ được tự động tạo ra nếu bạn chọn Create a New Identity ở mục Origin Access Identity ở phần Edit Origin. Hoặc bạn tự tạo ở đây.

Amazon resource name (ARN)

Phần này bạn kéo lên phía trên của S3 Bucket sẽ thấy thôi.

Amazon resource name (ARN)

Tại sao phải cấu hình Error Pages?

Vì bạn đang vào một đường dẫn không hề tồn tại hoặc là không có quyền truy cập. Do đó, bạn phải trỏ nó về đường dẫn của /index.html để react-router hoạt động.

Điều này cũng tương tự như bạn phải tự cấu hình phần Error trong Static website hosting của AWS S3.

AWS S3 - Static website hosting

Chốt

Cảm ơn Roy Chiu, anh Khoa Cù, anh Vũ Nguyễn đã hỗ trợ để có được bài viết này.