Làm lại blog cá nhân (Phần 4): Bắt đầu với giao diện

Date
Ngày đăng

Phần này, tớ sẽ chia sẻ với các bạn cách tớ làm layout của blog.

Thumbnails

Bắt đầu với khung sườn

Đầu tiên, tớ sẽ vào trang của Bootstrap để lấy phần khung sườn của website. Bạn vào địa chỉ https://getbootstrap.com/docs/4.1/getting-started/introduction/, kéo tới mục Starter Template và chép vào công cụ soạn thảo. Ở đây, tớ dùng Visual Studio Code để lập trình do nó có tích hợp terminal thay vì phải mở một cửa sổ terminal riêng.

Starter template

Sau đó, tớ xoá đi các thẻ linkscript. Do tớ không muốn gửi nhiều request để lấy resources nên sẽ nén resources vào một file CSS và JS. Mặc đầu biết load resources từ CDN vẫn nhanh.

Tiếp theo, tớ cầu hình scripts trong file package.json để chạy Laravel-Mix.

Node.js Scripts

Tớ dùng Laravel-Mix để build resources. Do đó, tớ cấu hình các file như sau.

  • bootstrap.css - Nơi lưu trữ code CSS của Bootstrap và template.
  • bootstrap.js - Nơi lưu trữ code JS của Bootstrap, jQuery, Axios và template.
  • Các file CSS, JS còn lại lưu theo màn hình.

Để build resources, bạn chỉ cần nhớ 2 lệnh sau đây.

  • npm run watch - build code ở chế độ development, tự động re-build khi có thay đổi ở file gốc.
  • npm run prod - build code ở chế độ production, có minify code.

Webpack

Sau khi có file bootstrap.cssbootstrap.js. Bạn đặt lần lượt code CSS ở cuối thẻ head và JavaScript ở cuối thẻ body.

Structure

Tiếp tục với Navigation Bar

Phần trên cùng của blog, tớ dùng để điều hướng đến tất cả các màn hình khác. Tớ vào vào trang chủ Bootstrap, chọn Components, chọn Navbar và copy code vào file HTML. Bạn có thể vào trực tiếp tại https://getbootstrap.com/docs/4.1/components/navbar/.

Tớ muốn Navbar màu trắng nên chọn thuộc tính là navbar-light, thay thế icon mặc định và thêm link đến các màn hình khác.

Tuy nhiên, để hiển thị tốt trên mobile và tablet, tớ có chỉnh lại một số chỗ. Bạn để ý class navbar-expand-lg, khi chiều ngang của thiết bị nhỏ hơn 768px thì tự động sẽ ẩn thanh điều hướng, chuỵển sang một nút vuông. Khi nhấn vào nút vuông sẽ ra một danh sách đường dẫn. Danh sách ấy được định nghĩa tại thẻ ul kết hợp với class navbar-collapse. Tuy nhiên, để biết sự kiện nhấn vào nút thì ẩn hiện danh sách, ta cần định nghĩa id cho danh sách và thuộc tính data-taget, aria-controls tại nút phải cùng tên với nhau. Bạn xem dòng 6 và 9 tại snippet phía trên.

Navbar

Để ra được phần popup giống như của tớ, các bạn cần phải chỉnh CSS một tí nhé. Lúc này sẽ cần một chút kiến thức về Media Query.

Vài lời nhắn gửi

Tớ đã làm xong phần khó của giao diện rồi. Đến đây, các bạn có thể nhìn hình và code theo. Nếu không bắt chước được cũng không sao. Các bạn có thể tham khảo code tại https://github.com/vhnam/vhnam.github.io/blame/master/src/template/matt-falrey.html.