Đăng nhập bằng Apple ID trên web

Date
Ngày đăng

Tại sự kiện WWDC 2019, nhân dịp ra mắt iOS 13, Apple đã giới thệu một tính năng mới đó là cho phép người dùng đăng nhập bằng Apple ID (dễ hiểu hơn là tài khoản iCloud) thay vì bằng tài khoản Facebook, Google. Các bạn có thể tham khảo tại đây:

Theo như quảng cáo thì Apple hỗ trợ tính năng này trên nền tảng khác là Web, Android, Windows. Còn thực tế thế nào thì các bạn tìm hiểu. Ở đây, mình chỉ bàn đến việc hỗ trợ trên web thôi nhé.

Cách hoạt động

Ở phía người dùng

Đầu tiên, bạn sẽ nhấn vào nút Sign in with Apple như hình bên dưới.

Sign In with Apple ID

Tiếp theo, màn hình đăng nhập sẽ hiện ra. Có trường hợp khác là bạn sẽ thấy một hộp thoại (dialog/modal).

Apple Sign In screen

Nếu thiết bị bạn đang sử dụng là lần đầu tiên với các dịch vụ của Apple sẽ phải xác thực hai bước. Sau đó, ta sẽ thấy màn hình xác nhận thông tin và muốn hỏi bạn muốn bên phía nhà phát triển thấy được email hay không?

Apple Permission Prompt

Và đây là kết quả nếu bạn chọn Hide my email.

Hide my email

Ở phía developer

Workflow

Các bước thực hiện

Bây giờ ta sẽ vào phần viết code. Phần này sẽ có 3 bước, gồm cấu hình tại Apple’s Developer Central Portal, xác thực tại phía Back-End và gắn nút đăng nhập tại Front-End.

Cấu hình tại Apple’s Developer Central Portal

Sau khi đăng nhập vào Portal, bạn chọn mục Certificates, IDs & Profiles.

Certificates

Chọn tiếp Identifiers và nhấn vào dấu cộng màu xanh.

Identifier

Tạo App IDs

Trước tiên, bạn tạo App IDs để định danh app trước đã. Thông tin này sẽ dùng cho phần Services ID phía sau.

App Ids

Bạn chọn nền tảng, điền mô tả. Ở phần Bundle Id chọn là Explicit. Giả sử tên web của bạn là example.com thì tên của bundle nên là com.example. Sau đó thì nhấn nút Continue và làm theo hướng dẫn.

App Ids information

Phần này bạn sẽ cần Apple ID Prefix sẽ là team_id.

Tạo Services ID

Đối với việc hỗ trợ đăng nhập trên web, bạn chọn Services ID ở trang trước.

Services Id

Ở bước này, bạn sẽ điền tên của app và tên của identifier. identifier sẽ là OAuth client_id. Nhớ đánh dấu vào ô Sign in with Apple.

Services Id information

Nhấn nút Configure để bắt đầu xác thực tên miền.

Xác thực tên miền

Bây giờ đến phần khó chịu nhất trong việc cấu hình đó là xác thực tên miền. Nó vẫn nằm trong bước tạo Service ID nhưng khá lằng nhằng nên mình tách ra.

Bạn chọn Primary App ID là tên của App ID vừa tạo lúc nãy. Điền tên trang web của bạn vào phần Web Domain và không được có dấu xẹt ở cuối nhé. Còn phần Return URLs sẽ là phần xử lý callback sau khi Apple đã xác thực xong tài khoản, bên phía mình phải tự viết phần callback này.

Lưu ý chỗ này, Apple không hỗ trợ localhost lẫn địa chỉ IP. Nên nhập tên miền đàng hoàng vào.

Web Authentication Configuration

Nhập xong thì bạn khoan làm gì, hãy nhân nút Download để tải file .txt về xác thực. Có thể lưu luôn ở bước này cũng được, miễn là file .txt đó luôn là mới nhất và không được đổi lại tên.

Tiếp theo, bạn sẽ làm trò tà đạo gì đó tuỳ thuộc vào cách host trang web. Miễn là upload file txt vừa tải về lên và truy cập được với cấu trúc DOMAIN_NAME/.well-known/apple-developer-domain-association.txt

Verify domain

Sau khi thành công, bạn quay về màn hình Configuration lúc nãy để nhấn nút Verify.

Tạo Private Key để xác thực tại phía người dùng

Ở phần callback, Apple sẽ gửi cho bạn một token. Từ token này kết hợp với private key và một số thông tin để ra token mới. Cuối cùng gửi lại Apple để xác thực và lấy thông tin người dùng.

Để lấy được private key, bạn quay trở lại màn hình Certificates, Identifiers & Profiles, chọn mục Keys.

Keys

Điền Key Name và chọn Sign In with Apple.

Register a new key

Nhấn vào Configure và chọn App ID vừa tạo.

Select App ID

Apple sẽ tạo cho bạn một file mới với đuôi là p8. Lưu ý, file này chỉ tạo MỘT LẦN.

Download private key

Bạn quay lại màn hình để xem thông tin chi tiết của key vừa tạo, bạn sẽ cần mục KEY ID để tạo token phía dưới client.

Find your key id

Tổng kết

Ở phần cấu hình tại Apple Developer Portal, các bạn sẽ có những thứ sau:

  • TEAM_ID
  • CLIENT_ID
  • File p8 với tên file là AuthKey_<TEAM_ID>.p8
  • KEY_ID

Quan trọng là nhớ verify domain với Apple nhé.

Viết code tại phía Front-End

Phần này, công việc chỉ là gắn nút Sign In with Apple

Theo hướng dẫn của Apple

Với cách làm này, bạn sẽ sử dụng style mặc định cho nút Sign In with Apple theo như trong HIG (Human interface guidelines). Sau khi bạn nhấn nút thì mặc định sẽ hiện lên một popup/dialog/modal. Bạn sẽ cần viết một số sự kiện đễ xử lý. Cái này làm theo bài viết Configuring Your Webpage for Sign in with Apple của họ.

Mình sẽ giải thích các tham số ở đây một tí:

  • CLIENT_ID - Lấy từ Apple Developer Portal.
  • SCOPES - Giá trị nên là name email. SCOPES=name email
  • REDIRECT_URI - Đường dẫn bạn đã khai báo ở phần Return URLs ở bước Verify.
  • STATE - Cái này mình cũng không rõ ý nghĩa của nó lắm, có thể hiểu như là một giá trị ngẫu nhiên mà chỉ session đó biết thôi.

Tự viết

Với cách này thì bạn thoải mái chỉnh sửa nút Sign In with Apple. Khi nhấn vào sẽ redirect tới trang đăng nhập.

Xử lý tại phía Back-End

Apple sẽ gửi một request với method là POST đến callback URL mà bạn đã khai báo trước đó. Token chỉ có thời hạn là 5 phút. Với nội dung như sau:

Lúc này, bạn sẽ cần tạo một JWT Token với các tham số đầu vào như sau. Lưu ý là trường exp có thời hạn không được quá 6 tháng.

Sau đó, bạn sẽ dùng code từ Apple gửi về kèm với JWT token vừa tạo, gửi một request method POST với ContentTypeapplication/x-www-form-urlencoded để xác thực token. Tham khảo thêm tại Generate and validate tokens.

Và đây là response trả vè của em nó. Bạn tha hồ làm gì làm nhé.

Tổng kết

Đây là kinh nghiệm khi mình làm chức năng này. Ở đây chỉ cần đăng nhập chứ không cần cấp lại token mới. Nếu cần thì bạn làm y chang bước verify rồi thay bằng refresh_token và sửa grant_type từ authorization_code thành refresh_token là được.

Hình ảnh cho phần cấu hình tại Apple Developer Portal mình lấy từ bài viết của Aaron Parecki do phần này đã được team iOS làm sẵn. Cảm ơn anh Tài Vương đã hõ trợ phần này.

Tham khảo