Nam Vo

Cấu hình AWS CloudFront và S3

Ngày đăng

Công việc hiện tại, mình dùng AWS S3 để host static web. Do có việc phải gắn header vào response mỗi khi tải view, nhưng không thành công khi nhúng vào thẻ meta. Sau một hồi nhờ vả và Google đã tìm ra giải pháp gắn header vào CloudFront rồi kết nối tới S3. Nhân tiện ghi chú lại cho người sau luôn.

Config AWS CloudFront with AWS S3

Vấn đề

Cụ thể, mình cần gắn header Content-Security-Policy ở trong thẻ meta. Tuy nhiên, kết quả không chạy.

Set header on metadata Failed in Response

Giải pháp

Với vấn đề của mình, có tất cả 3 giải pháp.

Giải pháp 1

Giải pháp 1 đó là dựng một server bằng Express (Node.js), Spring (Java), Laravel (PHP),… và gắn middleware để xử lý việc response trả về sẽ tự động gắn header. Ở đây, mình dùng AWS S3, chỉ hỗ trợ static web nên giải pháp này thất bại.

Giải pháp 2

Giải pháp này là can thiệp vào Web Server như Apache, Nginx, IIS,… để gắn header. Về phía AWS không có vụ này nên coi như tạch.

Giải pháp 3

Dùng CloudFront đón tất cả request/response đến server rồi can thiệp vào header. Mình chọn cách này.

Solutions

Cấu hình

Các bạn có thể tìm hiểu một số khái niệm liên quan đến giải pháp này gồm:

Cấu hình AWS Lambda

Tại sao có Lambda ở đây? Vì CloudFront giống như một người gác cổng nhưng không có vũ khí. Khi đụng chuyện sẽ cần gọi một API nào đó để nó xử lý, cụ thể ở đây là một hàm bất kỳ theo mô hình Serverless.

Trước tiên, sau khi vào AWS Lambda, bạn BẮT BUỘC chọn RegionN. Virginia (us-east-1). Chọn Create Function » Blueprints » cloudfront-modify-response-header và nhập thông tin theo hình sau.

Config on AWS Lambda

Kéo xuống phía dưới, chọn Create Function. Tiếp theo bạn nhìn sang góc phải, chọn Actions » Publish new version và lưu ý dòng ARN. Sau đó nhấn Publish.

Sau khi bạn tạo được Lambda Function, bạn sẽ chỉnh sửa lại code như sau.

Cấu hình AWS CloudFront

Vào CloudFront chọn Create Distribution » Web » Get Stared.

Mục Origin Settings, ở phần Origin Domain Name trỏ tới bucket cần deploy bên AWS S3 của bạn. À mà lưu ý nhé, đừng có chọn mặc định của nó. Nên nhập thẳng domain name theo cấu trúc <s3-bucket>.s3-website<region>.amazonaws.com. Ví dụ: demo-s3.s3-website-ap-southeast-1.amazonaws.com.

Mục Default Cache Behavior Settings, ở Viewer Protocol Policy chọn Redirect HTTP to HTTPS. Ở phần Lambda Function Associations, CloudFront Event chọn Viewer Response, nhập ARN của Lambda Function đã tạo lúc nãy vào. Lưu ý một tí, nó chỉ nhận Lambda Function được tạo ở region là N. Virginia (us-east-1).

Xong rồi đó, bạn nhấn Create Distribution là được. À quên, bạn chờ Status trở thành Deployed mới được nhé. Chờ cũng khoảng hơn 10 phút lận.

Config on AWS Lambda

Kết quả

Bạn quay trở lại CloudFront Console, vào mục Domain Name, dán địa chỉ ấy vào trình duyệt sẽ kết quả sau khi đã cấu hình nãy giờ.

Result

Mình sẽ không nói tại sao mình phải làm cái này đâu. Dự án của công ty mà.