GIS

2 bài viết

  • Câu chuyện về Hệ toạ độ
    Câu chuyện về Hệ toạ độ

    Bữa nay có việc với bản đồ, chia sẻ một tí về hệ toạ độ khi làm mấy cái bản đồ số.

  • GeoJSON là gì?
    GeoJSON là gì?

    Hồi còn làm ở công ty cũ, ngày đầu tiên của các bạn mới trong team IT, mình sẽ giới thiệu và cho các bạn làm quen với kiểu dữ liệu GeoJSON. Nhân tiện có ông anh trong công ty hiện tại hỏi nên mình viết luôn.