Audiophile

1 bài viết

  • Làm chủ âm thanh
    Làm chủ âm thanh

    Dạo này mới sắm tai nghe xịn và DAC để nghe nhạc. Ngẫm lại một tí về câu nói của nghệ sĩ Nguyễn Đình Quang Anh.