Nam Vo

Điều khoản bảo mật

Khi các bạn truy cập và đọc bài trên Nam Võ's Blog tức là bạn đã phải chấp nhận những qui định sau về các bài viết trên blog và bình luận.

1. Bài viết

2. Bình luận

Hiện giờ tui lười để mò vụ tích hợp tính năng bình luận. Dui dẻ nha!

3. Về sự riêng tư của người dùng truy cập

4. Chính sách hỗ trợ bạn đọc