The Complex World

From Developer to Designer

Sơ lược

Nam Vo Hoai

Tên mình là Võ Hoài Nam. Hiện tại, mình đang là một Developer theo hướng Front-End và đang có ý định học thêm về Design. Đó là lý do tại sao mình lại chọn description là "From Developer to Designer". Thật ra, do mình thích chương trình "From Developer to Founder" của GDG Vietnam - Google Developer Groups Vietnam nên dựa theo đó mà chọn.

Mục đích viết blog này ra là để cải thiện khả năng diễn đạt một vấn đề nào đó, chia sẻ kiến thức và nói về một số quan điểm cá nhân. Đôi khi, mình còn tự thấy suy nghĩ của bản thân còn mâu thuẫn. Do đó, blog của mình có tên là "The complex world".

Tản mạn linh tinh

Chuyện lập trình