Một năm nhiều trải nghiệm

Ngày 7 tháng 2 năm 2016

Năm nay có một số chuyện không vui xảy raNhưng nhờ vậy, mới có dịp để nhìn lại bản thânCó dịp để trường thành hơnCảm ơn đến người cùng sát cánh những lúc khó khănVà một số người nữa không tiện công khaiSang một năm mới, sự khởi đầu mới, nhiều may mắn sẽ đến với mọi người