Thông tin cá nhân

Kinh nghiệm làm việc

Front-End Developer

2359 Media
09/2018

 • Trách nhiệm: Tham gia phát triển sản phẩm với ReactJS

Trưởng phòng CNTT & Truyền thông

VLAB Co., LTD
11/2016 - 06/2018

 • Sứ mệnh: Công khai thông tin quy hoạch cho người dân tại TP.HCM
 • Lĩnh vực: GIS, công nghệ, quản lý đô thị, thông tin quy hoạch
 • Trách nhiệm:
  • Quản lý bộ phận Công nghệ Thông tin, điều phối công việc và phối hợp với các phòng ban khác.
  • Phối hợp với khách hàng (UBND/phòng Quản lý Đô thị các quận/huyện, ) và lãnh đạo công ty để đưa ra mô hình, chức năng, thiết kế sản phẩm, quy trình nghiệp vụ.
  • Phối hợp với để triển khai sản phẩm.
  • Thiết kế UI (thao tác quy trình nghiệp vụ) và cải thiện UX cho tất cả sản phẩm của công ty với Sketch/Figma/Balsamiq.
  • Quản lý hạ tầng, triển khai và quyết định giải pháp kỹ thuật.
  • Phỏng vấn nhân sự và hướng dẫn giải pháp cho các thành viên.

Freelance Web Developer

10/2015 - 09/2016

 • Bảo trì, phát triển chức năng mới, cải thiện giao diện cho trang với PHP, MySQL.
 • Phát triển hệ thống quản lý kho dành cho phụ kiện điện thoại di động với Laravel.
 • Phát triển chức năng cho ứng dụng hybrid viết bằng PhoneGap - Angular 1.
 • Phát triển RESTful Web Services với Node.js/Express, MySQL.
 • Thiết kế giao diện cho web và mobile.
 • Phát triển thư viện JavaScript tương tự .

Thực tập Front-End Developer

ZenithTek
01/2015 - 06/2015

 • Nghiên cứu ngôn ngữ thiết kế Material Design, áp dụng và phát triển chức năng hiển thị kết quả check-in/check-out trong phần Dashboard.
 • Xây dựng Single Page Application với Angular 1, elasticsearch.js, Auth0.

Học tập

Cử nhân Công nghệ phần mềm

ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP.HCM
2012 - 2018

Kỹ năng

Phát triển phần mềm
 • Kinh nghiệm làm việc với công ty Startup/Product theo phương pháp Agile (mô hình Scrum).
 • Cấu trúc dữ liệu và giải thuật, Design Pattern, kiến trúc phần mềm (micro-services, MVC/3-Tier, Web Components).
 • Quản lý phiên bản với Git.
 • Quản lý dự án/sản phẩm.
 • Phân tích và Quản lý yêu cầu
 • Thiết kế giao diện với Sketch, Figma, Balsamiq, Axure RP.
Phát triển web
 • Client-side
  • HTML, CSS/LESS/SASS, JavaScript, TypeScript
  • jQuery, Bootstrap, Lodash
  • React, Vue, Angular
 • Server-side
  • PHP (Zend Framework 2, Laravel 5)
  • Node.js (Express, Socket.io, Strapi)
  • Python (Flask, Django)
  • RESTful APIs theo chuẩn RFC
  • Cấu hình và cài đặt VPN sử dụng Linux (Ubuntu, CentOS 6/7)
 • Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
  • RDBMS (MySQL, PostgreSQL)
  • No-SQL (MongoDB, Redis)
 • Khác
  • Ansible
  • Amazon Web Services
  • Webpack
Phát triển ứng dụng di động
 • Ionic
 • PhoneGap

Giải thưởng

TOP 10 Nhân Tài Đất Việt

VNPT phối hợp với báo Dân Trí
2017

Giải Khuyến khích - Olympic Tin học

Khoa CNTT - ĐH Khoa học Tự Nhiên - ĐHQG TP.HCM
2013

Hoạt động

Trumpet

Nhóm nhạc Tao Đàn tại công viên Tao Đàn - TP.HCM
2016

Trumpet 1 & 3

Đội nghi lễ trường THCS Hoàng Văn Thụ - Nhà thiếu nhi Quận 10
09/2007 - 09/2015

Trưởng nhóm

Câu lạc bộ Harmonica trường THPT Nguyễn Du - Quận 10
09/2010 - 06/2011

 • Hướng dẫn các bạn trong câu lạc bộ
 • Tổ chức giao lưu với các câu lạc bộ khác trong thành phố như THPT Trần Phú, THPT Chuyên Lê Hồng Phong, THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Phổ Thông Năng Khiếu.